Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn muốn tăng thời lượng chờ phiên mặc định trong GA trong trường hợp nào sau đây?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn muốn tăng thời lượng chờ phiên mặc định trong GA trong trường hợp nào sau đây?

  • Độ dài trung bình của video trên trang web của bạn là 35 phút.
  • Độ dài thời gian chờ của phiên mặc định được đặt động bởi Google Analytics và bạn không thể thay đổi nó.
  • Bạn cần bắt đầu thu thập dữ liệu thời gian thực
  • Người dùng thường dành ít hơn 2 phút trên mỗi trang trên trang web của bạn.

Đáp án đúng là: Độ dài trung bình của video trên trang web của bạn là 35 phút.

Giải thích: Thời lượng của một phiên và chiến dịch phụ thuộc vào trang web và doanh nghiệp của bạn. Dưới đây là một vài ý tưởng giúp bạn bắt đầu suy nghĩ về thời gian chờ của phiên và chiến dịch:

Nếu trang web của bạn tự động đăng xuất người dùng sau khi không hoạt động trong một khoảng thời gian nhất định, hãy đặt thời gian chờ của phiên để phù hợp với khoảng thời gian đó.

Hãy kéo dài thời gian phiên nếu bạn có nhiều nội dung và mong muốn người dùng tương tác lâu với nội dung đó. Ngược lại, hãy rút ngắn thời gian phiên nếu trang web có lượng nội dung nhỏ.

Đặt việc xử lý thời gian chờ của chiến dịch bằng cùng khoảng thời gian mà chiến dịch sẽ chạy hoặc dự kiến có liên quan. Các nhấp chuột vào một chiến dịch vi mô trên mạng xã hội có thể không liên quan trong hơn một vài ngày sau khi khởi chạy.

Thời gian chờ của chiến dịch không được lớn hơn 2 năm. Phiên không được dưới 1 phút hoặc nhiều hơn 4 giờ.

Bạn có thể đọc thêm tại đây: https://support.google.com/analytics/answer/2795871?hl=vi

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095