Rule #1: Life is supposed to be fun!

Tại sao công nghệ máy học không diễn ra ngay sau khi bắt đầu Chiến dịch ứng dụng của Google?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Tại sao công nghệ máy học không diễn ra ngay sau khi bắt đầu Chiến dịch ứng dụng của Google?

  • Hệ thống bắt đầu bằng cách học hỏi từ quản lý thủ công.
  • Nhân viên của Google cần nhập thủ công.
  • Các chiến dịch khác trong tài khoản cần được phân tích trước.
  • Có rất nhiều dữ liệu cần được xử lý.

Câu trả lời đúng là: Có rất nhiều dữ liệu cần được xử lý.

Giải thích: Học máy có nghĩa là máy tính không cần phải được lập trình rõ ràng hoặc được yêu cầu phải làm gì. Thay vào đó, họ có thể được đào tạo để phân tích và nhận ra các mẫu trong lượng dữ liệu khổng lồ, học hỏi khi họ tiếp tục.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095