Rule #1: Life is supposed to be fun!

Hai yếu tố chính trong trải nghiệm ứng dụng chất lượng cao là gì?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Hai yếu tố chính trong trải nghiệm ứng dụng chất lượng cao là gì?

  • Cá nhân hóa và chất lượng video
  • Trải nghiệm người dùng và chất lượng video
  • Hiệu suất kỹ thuật và cá nhân hóa
  • Hiệu suất kỹ thuật và trải nghiệm người dùng

Câu trả lời đúng là: Hiệu suất kỹ thuật và trải nghiệm người dùng

Giải thích: Có hai thành phần chính cho trải nghiệm ứng dụng tổng thể tuyệt vời:
Hiệu suất kỹ thuật: Trao đổi với nhóm nhà phát triển ứng dụng của bạn về kế hoạch cải thiện hiệu suất kỹ thuật của họ.
Trải nghiệm người dùng: Hãy tự mình thử! Cài đặt ứng dụng và trải nghiệm nó như một người dùng. Bạn có trải nghiệm người dùng lần đầu tốt không, thiết kế có bóng bẩy không và bạn có thể điều hướng ứng dụng một cách liền mạch không?

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095