Rule #1: Life is supposed to be fun!

Đâu là 2 cách để đạt được giải pháp quảng cáo xuất sắc trong Chiến dịch ứng dụng của Google?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Hai cĐâu là 2 cách để đạt được giải pháp quảng cáo xuất sắc trong Chiến dịch ứng dụng của Google? (Chọn hai.) Chọn Tất cả các câu trả lời đúng

  • Giới thiệu một loại nội dung tại một thời điểm, để cuối cùng xác định loại nội dung nào hoạt động tốt nhất.
  • Đầu tư nhiều thời gian để xem xét các tài sản đang được sử dụng bởi các doanh nghiệp tương tự.
  • Thực hiện theo các phương pháp hay nhất để tải lên một tổ hợp nội dung đa dạng và toàn diện.
  • Cải thiện và tối ưu hóa kết hợp nội dung dựa trên thông tin chi tiết từ báo cáo nội dung.

Câu trả lời đúng là: Thực hiện theo các phương pháp hay nhất để tải lên hỗn hợp nội dung đa dạng và toàn diện , đồng thời Cải thiện và tối ưu hóa kết hợp nội dung dựa trên thông tin chi tiết từ báo cáo nội dung.

Giải thích: Có hai cách chính để đạt được hiệu quả sáng tạo xuất sắc trong Chiến dịch ứng dụng. 1. Thực hiện theo các phương pháp hay nhất để tải lên hỗn hợp nội dung đa dạng và toàn diện và 2. Cải thiện và tối ưu hóa kết hợp nội dung của bạn dựa trên thông tin chi tiết từ báo cáo nội dung.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095