Rule #1: Life is supposed to be fun!

Công cụ Market Finder của Google có thể giúp bạn làm công việc nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Công cụ Market Finder của Google có thể giúp bạn làm công việc nào?

  • Xây dựng danh sách đối tượng dựa trên từng email của người dùng.
  • Dịch một ứng dụng sang nhiều ngôn ngữ.
  • Phát triển danh sách các đề xuất quản lý chiến dịch.
  • Xây dựng danh sách các thị trường tiềm năng phù hợp để mở rộng.

Đáp án đúng là: Phát triển danh sách các thị trường tiềm năng phù hợp để mở rộng.

Giải thích: Market Finder của Google có thể giúp bạn phát triển danh sách ban đầu các thị trường tiềm năng phù hợp cho bất kỳ doanh nghiệp nhất định nào. Công cụ này cũng có thể giúp tạo chiến lược thị trường quốc tế dựa trên dữ liệu như mức sử dụng thiết bị di động, doanh thu ứng dụng và phương thức thanh toán.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095