Rule #1: Life is supposed to be fun!

Google Ads tuân thủ các tiêu chuẩn về tiêu chí khả năng xem của Hội đồng đo lường truyền thông. Một lượt xem quảng cáo cần phải có điều kiện gì để được tính là một lượt hiển thị có thể xem?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Google Ads tuân thủ các tiêu chuẩn về tiêu chí khả năng xem của Hội đồng đo lường truyền thông. Một lượt xem quảng cáo cần phải có điều kiện gì để được tính là một lượt hiển thị có thể xem?

  • Một quảng cáo phải xuất hiện trên 75% trên màn hình trong hơn hai giây.
  • Quảng cáo phải trên 75% trên màn hình trong hơn năm giây.
  • Quảng cáo phải xuất hiện trên 50% trên màn hình trong hơn năm giây.
  • Quảng cáo phải xuất hiện trên 50% trên màn hình trong hơn hai giây.

Câu trả lời đúng là: Một quảng cáo phải trên 50% trên màn hình trong hơn hai giây.

Giải thích: Google Ads tuân theo các tiêu chuẩn của Hội đồng đánh giá phương tiện về khả năng xem, vì vậy, quảng cáo phải xuất hiện trên 50% trên màn hình trong hơn hai giây để được tính là một lần hiển thị có thể xem. Điều này có nghĩa là quảng cáo chỉ nhận được tín dụng chuyển đổi khi người dùng thực sự có thể xem chúng.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095