Rule #1: Life is supposed to be fun!

Công nghệ máy học đang được kết hợp vào nhiều hoạt động tiếp thị, nhưng nghiên cứu gần đây cho thấy rằng ngày càng khó tự động hóa một số hoạt động nhất định. Điều gì vẫn còn là thử thách đối với công nghệ máy học?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Công nghệ máy học đang được kết hợp vào nhiều hoạt động tiếp thị, nhưng nghiên cứu gần đây cho thấy rằng ngày càng khó tự động hóa một số hoạt động nhất định. Điều gì vẫn còn là thử thách đối với công nghệ máy học?

  • Báo cáo
  • Cài đặt ngân sách
  • Tối ưu hóa
  • Quyết định

Đáp án đúng là: Ra quyết định

Giải thích: Theo báo cáo năm 2018 của McKinsey & Company, các hoạt động khó nhất để tự động hóa là những hoạt động áp dụng chuyên môn vào việc ra quyết định, lập kế hoạch hoặc công việc sáng tạo.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095