Rule #1: Life is supposed to be fun!

Tại sao cách tốt nhất là đặt giá thầu cho nhóm sản phẩm “mọi thứ khác trong tất cả các sản phẩm”?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Tại sao cách tốt nhất là đặt giá thầu cho nhóm sản phẩm “mọi thứ khác trong tất cả các sản phẩm”?

  • Để giúp việc nhắm mục tiêu vị trí cho các sản phẩm nhất định dễ dàng hơn
  • Để có thể có một nhóm sản phẩm cho thiết bị di động
  • Để bao gồm các mặt hàng không thuộc các nhóm sản phẩm khác trong chiến dịch của bạn
  • Để kiểm soát các trang web mà Quảng cáo danh sách sản phẩm của bạn xuất hiện trên đó

Đáp án đúng là: Để bao gồm các mặt hàng không thuộc các nhóm sản phẩm khác trong chiến dịch của bạn

Giải thích : Các sản phẩm trong nhóm sản phẩm bạn không chia nhỏ vẫn nằm trong nhóm sản phẩm “Mọi thứ khác”. Sau đó, bạn đặt giá thầu cho từng nhóm sản phẩm tùy thuộc vào mục tiêu chiến dịch của mình.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095