Rule #1: Life is supposed to be fun!

Tỷ lệ hiển thị cho biết điều gì về một nhóm sản phẩm?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Tỷ lệ hiển thị cho biết điều gì về một nhóm sản phẩm?

  • Nó cung cấp điểm chuẩn trung bình của tất cả các sản phẩm tương tự từ các nhà bán lẻ khác
  • Nó cho biết số lần hiển thị nhóm sản phẩm của bạn so với các nhóm sản phẩm khác trong cùng một chiến dịch
  • Nó cho biết số lần hiển thị mà nhóm sản phẩm của bạn đã nhận được chia cho số ước tính mà nhóm sản phẩm điều kiện nhận được
  • Nó dự đoán số lần hiển thị trong tương lai của nhóm sản phẩm của bạn

Đáp án đúng là: Nó cho biết số lần hiển thị mà nhóm sản phẩm của bạn đã nhận được chia cho số ước tính mà nhóm sản phẩm đủ điều kiện nhận được

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095