Rule #1: Life is supposed to be fun!

Tại sao các nhấp chuột AdWords đôi khi có thể khác với các phiên Analytics trong báo cáo của bạn?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Tại sao các nhấp chuột AdWords đôi khi có thể khác với các phiên Analytics trong báo cáo của bạn?

  • một số khách truy cập có thể đã tắt javascript
  • một số khách truy cập có thể đang chặn cookie
  • số lần nhấp và số phiên là các chỉ số khác nhau
  • tất cả những điều trên

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095