Rule #1: Life is supposed to be fun!

Phân đoạn là tập hợp con của dữ liệu Analytics của bạn. Câu nào sau đây KHÔNG đúng với các phân đoạn Analytics?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Phân đoạn là tập hợp con của dữ liệu Analytics của bạn. Câu nào sau đây KHÔNG đúng với các phân đoạn Analytics?

  • Phân đoạn là bộ lọc thay đổi vĩnh viễn dữ liệu của bạn.
  • Phân đoạn cho phép bạn tách biệt và phân tích dữ liệu của mình.
  • Bạn có thể sử dụng các phân đoạn để tạo danh sách Tiếp thị lại tùy chỉnh.
  • Phân đoạn đại diện cho tập hợp con của các phiên hoặc tập hợp con của người dùng.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095