Rule #1: Life is supposed to be fun!

Chuyển đổi được hỗ trợ là gì?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Chuyển đổi được hỗ trợ là gì?

  • Khi một mục tiêu hoàn thành dẫn đến một mục tiêu khác
  • Khi một nguồn lưu lượng dẫn đến việc hoàn thành mục tiêu sau đó thông qua một nguồn lưu lượng truy cập khác
  • Chế độ xem AdWords thông qua chuyển đổi
  • Khi khách truy cập AdWords trực tiếp trở lại trang web để chuyển đổi

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095