Rule #1: Life is supposed to be fun!

Tại sao bạn nên chọn chiến lược đặt giá thầu tự động thay vì đặt giá thầu thủ công trong quá trình quản lý một chiến dịch Google Ads hiệu quả?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Tại sao bạn nên chọn chiến lược đặt giá thầu tự động thay vì đặt giá thầu thủ công trong quá trình quản lý một chiến dịch Google Ads hiệu quả?

  • Bởi vì ý định của người dùng và khả năng họ hoàn thành các hành động có giá trị cho doanh nghiệp của bạn hầu như không thay đổi dựa trên địa điểm, thời gian hoặc thiết bị
  • Bởi vì đối chiếu dữ liệu với bối cảnh để thiết lập ý định và đặt giá thầu phù hợp là một nhiệm vụ trực tiếp, đơn giản hơn
  • Bởi vì tự động hóa giá thầu là một khả năng chuẩn trong thị trường cho phép mức độ chính xác thấp hơn, dựa trên cơ hội chuyển đổi của mỗi phiên đấu giá
  • Bởi vì tính chất động của các phiên đấu giá của Google, giá thầu phù hợp thường là mục tiêu thường xuyên thay đổi và khó đạt được trên quy mô lớn khi sử dụng chiến lược đặt giá thầu thủ công
Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095