Rule #1: Life is supposed to be fun!

Amanda là giám đốc tiếp thị của một vườn ươm thực vật. Cô ấy có rất nhiều chiến dịch và cần trợ giúp để duy trì giá thầu phù hợp hằng ngày. Tính năng đặt giá thầu tự động có thể giúp cô ấy bằng cách nào

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Amanda là giám đốc tiếp thị của một vườn ươm thực vật. Cô ấy có rất nhiều chiến dịch và cần trợ giúp để duy trì giá thầu phù hợp hằng ngày.
Tính năng đặt giá thầu tự động có thể giúp cô ấy bằng cách nào

  • Đặt giá thầu khi phiên đấu giá diễn ra.
  • Luôn cập nhật nội dung mới cho quảng cáo.
  • Đảm bảo cải thiện kết quả.
  • Tự động đặt giới hạn giá thầu CPC tối đa.

Amanda là giám đốc tiếp thị của một vườn ươm thực vật. Cô ấy có rất nhiều chiến dịch và cần trợ giúp để duy trì giá thầu phù hợp hằng ngày. Chiến lược đặt giá thầu tự động có thể giúp cô ấy bằng cách nào

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095