Rule #1: Life is supposed to be fun!

Susan không có thời gian để tự tạo Quảng cáo hiển thị hình ảnh. Cô ấy muốn sử dụng Chiến dịch hiển thị thông minh để tự động tạo quảng cáo. Susan phải cung cấp hai yếu tố nền tảng nào để Chiến dịch hiển thị thông minh tự động tạo quảng cáo cho cô ấy?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Susan không có thời gian để tự tạo Quảng cáo hiển thị hình ảnh. Cô ấy muốn sử dụng Chiến dịch hiển thị thông minh để tự động tạo quảng cáo.
Susan phải cung cấp hai yếu tố nền tảng nào để Chiến dịch hiển thị thông minh tự động tạo quảng cáo cho cô ấy? (Hãy chọn hai đáp án).

  • Hình ảnh
  • Video
  • Dòng tiêu đề
  • Kích thước quảng cáo
  • Từ khóa
Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095