Rule #1: Life is supposed to be fun!

Gavin đang tạo một chiến dịch quảng cáo trong Mạng Hiển thị của Google để thúc đẩy doanh số cho cửa hàng thời trang trực tuyến của mình. Mục tiêu của anh là kết nối với những người dùng đã từng xem các trang trên trang web của anh ấy nhưng không mua hàng. Đối tượng nào là lựa chọn tốt nhất để giúp Gavin đạt được mục tiêu tiếp thị của mình?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Gavin đang tạo một chiến dịch quảng cáo trong Mạng Hiển thị của Google để thúc đẩy doanh số cho cửa hàng thời trang trực tuyến của mình. Mục tiêu của anh là kết nối với những người dùng đã từng xem các trang trên trang web của anh ấy nhưng không mua hàng.
Đối tượng nào là lựa chọn tốt nhất để giúp Gavin đạt được mục tiêu tiếp thị của mình?

  • Đối tượng chung sở thích
  • Tiếp thị lại
  • Đối tượng tương tự
  • Đối tượng đang cân nhắc mua hàng

Do Gavin đang tạo một chiến dịch quảng cáo trong Mạng Hiển thị của Google để thúc đẩy doanh số cho cửa hàng thời trang trực tuyến, và muốn tiếp cận những người đã từng truy cập website của anh ấy nhưng không mua hàng -> Gavin cần chạy chiến dịch tiếp thị lại là chính xác nhất để có thể gia tăng doanh số

.

.

.

Câu hỏi khác: Gavin đang tạo chiến dịch Quảng cáo hiển thị hình ảnh của Google để giúp tăng doanh số bán hàng cho cửa hàng quần áo trực tuyến của mình. Mục tiêu của anh ấy là kết nối với những người dùng trước đây đã xem các trang trên trang web của anh ấy mà không cần mua hàng. Lựa chọn nào sẽ phục vụ tốt nhất cho các mục tiêu tiếp thị của Gavin?

Gavin nên sử dụng chiến dịch tiếp thị lại

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095