Rule #1: Life is supposed to be fun!

Sylvia muốn tạo Tài khoản Google Doanh nghiệp của tôi cho 3 địa điểm bán lẻ của mình. Sylvia có thể xác minh từng địa điểm trong Google Doanh nghiệp của tôi bằng cách nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Sylvia muốn tạo Tài khoản Google Doanh nghiệp của tôi cho 3 địa điểm bán lẻ của mình. Sylvia có thể xác minh từng địa điểm trong Google Doanh nghiệp của tôi bằng cách nào?

  • Gửi email bản sao giấy phép kinh doanh địa phương cho từng địa điểm bằng tài khoản email đã đăng ký của cô ấy.
  • Điền vào và tải lên bảng tính xác minh hàng loạt được yêu cầu thông qua cổng tài khoản của cô ấy.
  • Tải lên một loạt ảnh chụp màn hình về sự hiện diện trên mạng xã hội của cô ấy cho từng vị trí thông qua cổng tài khoản của cô ấy
  • Yêu cầu gửi bưu thiếp đến từng địa điểm kèm theo mã xác minh mà cô ấy nhập vào cổng tài khoản của mình.

Câu trả lời đúng là: Yêu cầu gửi bưu thiếp đến từng địa điểm kèm theo mã xác minh mà cô ấy nhập vào cổng tài khoản của mình.

Giải thích: Bưu thiếp chứa mã xác minh gồm năm chữ số. Để hoàn tất quá trình, Sylvia đăng nhập lại vào Google Doanh nghiệp của tôi, chọn vị trí gửi bưu thiếp và chọn nút Nhập mã ở đầu trang.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095