Rule #1: Life is supposed to be fun!

Olyana sắp triển khai một chiến dịch Google Ads cho hoạt động kinh doanh trực tuyến của mình. Cô ấy đã chèn một đoạn mã điện thoại trên trang web của một trong những khách hàng của mình để thay thế số điện thoại kinh doanh bằng Số chuyển tiếp Google. Điều này sẽ cho phép Olyana làm gì bây giờ?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Olyana sắp triển khai một chiến dịch Google Ads cho hoạt động kinh doanh trực tuyến của mình. Cô ấy đã chèn một đoạn mã điện thoại trên trang web của một trong những khách hàng của mình để thay thế số điện thoại kinh doanh bằng Số chuyển tiếp Google. Điều này sẽ cho phép Olyana làm gì bây giờ?

  • Đẩy quảng cáo khuyến mại tự động cho người gọi
  • Nắm bắt số điện thoại của người gọi
  • Chuyển tiếp các câu hỏi qua điện thoại đến điện thoại di động của cô ấy
  • Ghi lại quảng cáo nào đã dẫn đến chuyển đổi cuộc gọi

Câu trả lời đúng là: Ghi lại quảng cáo nào đã dẫn đến chuyển đổi cuộc gọi

Giải thích: Để theo dõi các cuộc gọi đến một số trên trang web, Google cung cấp cho doanh nghiệp của bạn một số điện thoại duy nhất giúp xác định và đo lường các cuộc gọi mà người dùng đã thực hiện từ trang web của bạn sau khi nhấp vào quảng cáo của bạn. Số chuyển tiếp Google được tạo động này thay thế số điện thoại doanh nghiệp trên trang web của bạn cho những người dùng này mà bạn không phải trả bất kỳ chi phí nào.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095