Rule #1: Life is supposed to be fun!

Joshua đang tạo một chiến dịch Google Ads mới và muốn theo dõi những hành động cụ thể mà người dùng thực hiện trên trang web của mình. Anh biết rằng trang của mình đã thiết lập thẻ trang web toàn cầu và do đó có thể sử dụng thẻ sự kiện để theo dõi các hành động này. Joshua có thể tạo hai loại thẻ sự kiện nào? (Chọn hai.)

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Joshua đang tạo một chiến dịch Google Ads mới và muốn theo dõi những hành động cụ thể mà người dùng thực hiện trên trang web của mình. Anh biết rằng trang của mình đã thiết lập thẻ trang web toàn cầu và do đó có thể sử dụng thẻ sự kiện để theo dõi các hành động này.
Joshua có thể tạo hai loại thẻ sự kiện nào? (Chọn hai.)

  • Thời gian phiên
  • Tải xuống
  • Tỷ lệ thoát
  • Tải trang
  • Nhấp chuột

Các câu trả lời đúng là: Tải trang và Nhấp chuột

Giải thích: Sau khi triển khai thẻ trang web toàn cầu trên trang web, Joshua có thể đo lường hai loại sự kiện: lượt tải trang và lượt nhấp. Những sự kiện này có thể theo dõi các hành động cụ thể mà khách hàng thực hiện trên trang web của anh ấy. Các đoạn mã sự kiện cho mỗi đoạn mã này trông hơi khác một chút, nhưng quá trình lấy thẻ và triển khai nó thì giống nhau.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095