Rule #1: Life is supposed to be fun!

Là chủ của một nhà hàng mới, Susan đang cân nhắc về hành trình của khách hàng tiềm năng để thiết lập hoạt động kinh doanh tại khu vực này. Bước đầu tiên mà một khách hàng tiềm năng có thể sẽ thực hiện ở giai đoạn này trong hành trình là gì?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Là chủ của một nhà hàng mới, Susan đang cân nhắc về hành trình của khách hàng tiềm năng để thiết lập hoạt động kinh doanh tại khu vực này. Bước đầu tiên mà một khách hàng tiềm năng có thể sẽ thực hiện ở giai đoạn này trong hành trình là gì?

  • Giới thiệu nhà hàng cho bạn bè trên mạng xã hội của cô ấy.
  • Gọi điện để hỏi xem nhà hàng có nhận đặt bữa tối hay không.
  • Điền vào biểu mẫu đăng ký email trực tuyến để nhận thông báo
  • Xem quảng cáo trực tuyến của nhà hàng mới.

Câu trả lời đúng là: Xem một quảng cáo trực tuyến của nhà hàng mới.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095