Rule #1: Life is supposed to be fun!

Susan là giám đốc quảng cáo cho một công ty phần mềm. Cô đang xem xét hành trình của khách hàng. Bước đầu tiên mà khách hàng tiềm năng của cô sẽ thực hiện là gì?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Susan là giám đốc quảng cáo cho một công ty phần mềm. Cô đang xem xét hành trình của khách hàng. Bước đầu tiên mà khách hàng tiềm năng của cô sẽ thực hiện là gì?

  • Cung cấp thông tin liên hệ
  • Trả lời lời kêu gọi hành động
  • Thể hiện lòng trung thành
  • Xem quảng cáo trực tuyến

Câu trả lời đúng là: Xem một quảng cáo trực tuyến

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095