Rule #1: Life is supposed to be fun!

Antonio đang điều hành một trang web bán lẻ trực tuyến và muốn thiết lập thẻ trên toàn trang web để đo lường số lượt chuyển đổi trực tuyến nhằm sử dụng cho các chiến dịch quảng cáo trên Google của mình trong tương lai. Anh đã thiết lập hành động chuyển đổi và sử dụng Trình quản lý thẻ của Google để quản lý các thẻ trên trang web của mình. Anh ấy nên chọn loại thẻ nào để hoàn tất quá trình này?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Antonio đang điều hành một trang web bán lẻ trực tuyến và muốn thiết lập thẻ trên toàn trang web để đo lường số lượt chuyển đổi trực tuyến nhằm sử dụng cho các chiến dịch quảng cáo trên Google của mình trong tương lai.
Anh đã thiết lập hành động chuyển đổi và sử dụng Trình quản lý thẻ của Google để quản lý các thẻ trên trang web của mình. Anh ấy nên chọn loại thẻ nào để hoàn tất quá trình này?

  • Theo dõi chuyển đổi Google Ads
  • Google Tối ưu hóa
  • Bộ đếm Floodlight
  • Trình liên kết chuyển đổi

Câu trả lời đúng là: Trình liên kết chuyển đổi

.

.

.

Antonio đang điều hành một trang web bán lẻ trực tuyến và muốn thiết lập thẻ trên toàn trang web để đo lường số lượt chuyển đổi trực tuyến nhằm sử dụng cho các chiến dịch quảng cáo trên Google của mình trong tương lai. Anh đã thiết lập hành động chuyển đổi và sử dụng Trình quản lý thẻ của Google để quản lý các thẻ trên trang web của mình. Anh nên chọn loại thẻ nào để hoàn tất quy trình này

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095