Rule #1: Life is supposed to be fun!

Brenda đã thiết lập thẻ theo dõi chuyển đổi cho trang web của mình. Cô sử dụng tính năng báo cáo chiến dịch để xem xét tổng số lượt chuyển đổi trong tất cả các chiến dịch của mình. Brenda muốn biết tổng lượt chuyển đổi của từng loại chuyển đổi. Làm thế nào cô ấy có thể thực hiện được điều này?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Brenda đã thiết lập thẻ theo dõi chuyển đổi cho trang web của mình. Cô sử dụng tính năng báo cáo chiến dịch để xem xét tổng số lượt chuyển đổi trong tất cả các chiến dịch của mình. Brenda muốn biết tổng lượt chuyển đổi của từng loại chuyển đổi.
Làm thế nào cô ấy có thể thực hiện được điều này?

  • Bằng cách mở báo cáo chuyển đổi được hỗ trợ của cô ấy.
  • Bằng cách chuyển sang báo cáo tổng quan về phân bổ.
  • Bằng cách thêm các cột cho từng loại chuyển đổi.
  • Bằng cách phân đoạn dữ liệu theo hành động chuyển đổi.

Câu trả lời đúng là: Bằng cách phân đoạn dữ liệu theo hành động chuyển đổi.

Giải thích: Theo mặc định, các cột hiển thị tổng số được tổng hợp trên tất cả các chuyển đổi trong một tài khoản. Để xem các chuyển đổi riêng lẻ mà Brenda muốn thấy, cô ấy cần phân đoạn dữ liệu theo hành động chuyển đổi.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095