Rule #1: Life is supposed to be fun!

Khi bạn thêm phần mở rộng về địa điểm vào một chiến dịch quảng cáo trên Google, quảng cáo sẽ có thêm một dòng chữ. Để làm được việc này, bạn chỉ cần liên kết Google Doanh nghiệp của tôi với một tài khoản Google Ads. Người dùng có thể nhìn thấy gì khi một quảng cáo có phần mở rộng về địa điểm xuất hiện?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Khi bạn thêm phần mở rộng về địa điểm vào một chiến dịch quảng cáo trên Google, quảng cáo sẽ có thêm một dòng chữ. Để làm được việc này, bạn chỉ cần liên kết Google Doanh nghiệp của tôi với một tài khoản Google Ads.
Người dùng có thể nhìn thấy gì khi một quảng cáo có phần mở rộng về địa điểm xuất hiện?

  • Lời kêu gọi hành động, một bộ sưu tập các dịch vụ hoặc mã phiếu giảm giá kỹ thuật số
  • Sơ đồ trang web, liên kết trang cụ thể hoặc nút tìm kiếm trên web
  • Số điện thoại, nút nhắn tin hoặc liên kết đăng ký bản tin
  • Địa chỉ, liên kết để xem doanh nghiệp trên bản đồ Google hoặc khoảng cách cụ thể đến vị trí

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095