Rule #1: Life is supposed to be fun!

Anthony làm chủ một công ty cung cấp dịch vụ dắt chó đi dạo. Anh quản lý công ty này trực tuyến và đã sử dụng Google Ads để làm tăng lưu lượng truy cập vào trang web của mình. Sau một tháng thực hiện chiến dịch đầu tiên trên Google Ads, giờ đây anh đang xem lại dữ liệu chuyển đổi để xác định hiệu suất của quảng cáo. Anh thấy số lượt chuyển đổi xem hết (VTCs) đang thấp. Anh không biết rõ VTCs là gì và dữ liệu này có ý nghĩa ra sao. Để hiểu rõ hơn về dữ liệu chuyển đổi của mình, Anthony cần biết hai dữ kiện gì về VTCs?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Anthony làm chủ một công ty cung cấp dịch vụ dắt chó đi dạo. Anh quản lý công ty này trực tuyến và đã sử dụng Google Ads để làm tăng lưu lượng truy cập vào trang web của mình. Sau một tháng thực hiện chiến dịch đầu tiên trên Google Ads, giờ đây anh đang xem lại dữ liệu chuyển đổi để xác định hiệu suất của quảng cáo. Anh thấy số lượt chuyển đổi xem hết (VTCs) đang thấp.
Anh không biết rõ VTCs là gì và dữ liệu này có ý nghĩa ra sao.
Để hiểu rõ hơn về dữ liệu chuyển đổi của mình, Anthony cần biết hai dữ kiện gì về VTCs (Chọn hai phương án).

  • VTC được ghi lại khi người dùng tương tác với một quảng cáo và sau đó chuyển đổi.
  • Trong báo cáo chuyển đổi, dữ liệu VTC được bao gồm trong cột chuyển đổi thay vì được giải quyết riêng biệt.
  • Một lượt xem được tính nếu một người xem quảng cáo trong tối đa 30 giây HOẶC nhấp vào một phần của quảng cáo.
  • VTC là những chuyển đổi được ghi lại khi người dùng xem (nhưng không tương tác với) một quảng cáo và sau đó chuyển đổi.

Giải thích: Anthony, người đang điều hành một doanh nghiệp dắt chó đi dạo nên biết rằng VTC (Chuyển đổi xem qua) là các chuyển đổi được ghi lại khi người dùng xem (nhưng không tương tác với) một quảng cáo và sau đó chuyển đổi. Khi ai đó xem đến 30 giây hoặc nhấp vào một phần của quảng cáo, đó được tính là một lượt xem. Nếu chuyển đổi xem qua (VTC) của anh ấy thấp, điều này có thể là do VTC tự động loại trừ chuyển đổi từ những người cũng đã nhấp vào quảng cáo hoặc trên bất kỳ quảng cáo nào khác của anh ấy.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095