Rule #1: Life is supposed to be fun!

Hãy ghép từng sản phẩm có sẵn trong Google Marketing Platform phiên bản dành cho doanh nghiệp nhỏ với phần mô tả tương ứng về sản phẩm đó.

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Hãy ghép từng sản phẩm có sẵn trong Google Marketing Platform phiên bản dành cho doanh nghiệp nhỏ với phần mô tả tương ứng về sản phẩm đó.

  1. Đơn giản hóa việc quản lý các thẻ tiếp thị của bạn – Trình quản lý thẻ
  2. Nhận phản hồi quý giá của khách hàng – Khảo sát
  3. Giúp các doanh nghiệp nhỏ hiểu dữ liệu của họ – Analytics
  4. Giúp tinh chỉnh thuộc tính trang web của bạn – Tối ưu hóa
  5. Tạo biểu đồ, đồ thị và báo cáo tùy chỉnh – Data Studio
Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095