Rule #1: Life is supposed to be fun!

Kỹ thuật phân tích nào đặc biệt hữu ích với các công ty đầu tư một khoản ngân sách truyền thông đáng kể vào các kênh truyền thông ngoại tuyến hoặc với các công ty bán hàng chủ yếu thông qua cửa hàng thực?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Kỹ thuật phân tích nào đặc biệt hữu ích với các công ty đầu tư một khoản ngân sách truyền thông đáng kể vào các kênh truyền thông ngoại tuyến hoặc với các công ty bán hàng chủ yếu thông qua cửa hàng thực?

  • Máy học
  • Kênh chéo
  • Ghi công
  • Mô hình kết hợp phương tiện

Đáp án đúng là: Mô hình hỗn hợp phương tiện

Giải thích: Mô hình Marketing Mix hoặc Mô hình Media Mix đặc biệt hữu ích cho các công ty đầu tư một lượng đáng kể ngân sách tiếp thị của họ vào các kênh truyền thông ngoại tuyến hoặc các công ty chủ yếu bán hàng thông qua các kênh bán hàng ngoại tuyến (cửa hàng truyền thống).

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095