Rule #1: Life is supposed to be fun!

Susan đã tạo một ứng dụng trò chơi và sẽ quảng bá ứng dụng này trên Google Ads. Cô muốn theo dõi số lượt mở ứng dụng đầu tiên của ứng dụng trò chơi. Trước tiên, Susan cần làm gì để có thể bắt đầu theo dõi số lượt mở ứng dụng lần đầu tiên của ứng dụng?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Susan đã tạo một ứng dụng trò chơi và sẽ quảng bá ứng dụng này trên Google Ads. Cô muốn theo dõi số lượt mở ứng dụng đầu tiên của ứng dụng trò chơi.
Trước tiên, Susan cần làm gì để có thể bắt đầu theo dõi số lượt mở ứng dụng lần đầu tiên của ứng dụng?

  • Thiết lập Google Analytics với dữ liệu ứng dụng của cô ấy.
  • Gán các giá trị cho phân bổ tìm kiếm.
  • Tự động hóa các chiến lược đặt giá thầu của cô ấy.
  • Liên kết tài khoản Firebase với tài khoản Google Ads của cô ấy.

Câu trả lời đúng là: Liên kết tài khoản Firebase với tài khoản Google Ads của cô ấy.

Giải thích: Nếu Susan muốn theo dõi các lần mở đầu tiên của ứng dụng trò chơi, trước tiên, cô ấy phải liên kết firebase với Tài khoản Google Ads của mình. Sau khi cô ấy tích hợp SDK Firebase với ứng dụng trò chơi của mình, dữ liệu sử dụng ứng dụng cơ bản sẽ tự động được thu thập và có sẵn trong Google Analytics và Google Analytics cho Firebase.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095