Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn đã thiết lập hành động chuyển đổi cho trang web bán lẻ trực tuyến của mình. Giờ đây, bạn muốn thiết lập thẻ theo dõi chuyển đổi để thu được thông tin chi tiết chuyên sâu hơn về cách mọi người tương tác với quảng cáo của bạn. Hãy ghép hành động gắn thẻ bạn cần phải thực hiện với phương pháp đo lường lượt chuyển đổi tương ứng.

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn đã thiết lập hành động chuyển đổi cho trang web bán lẻ trực tuyến của mình. Giờ đây, bạn muốn thiết lập thẻ theo dõi chuyển đổi để thu được thông tin chi tiết chuyên sâu hơn về cách mọi người tương tác với quảng cáo của bạn.
Hãy ghép hành động gắn thẻ bạn cần phải thực hiện với phương pháp đo lường lượt chuyển đổi tương ứng.

  1. Bạn sử dụng tính năng theo dõi chuyển đổi của Google Ads với Google Analytics đã được triển khai trên trang web. –  Liên kết Google Ads và Analytics
  2. Mục tiêu / Giao dịch đã nhập của Google Analytics – Cài đặt thẻ gtag.js
  3. Trình quản lý thẻ của Google dành cho Google Ads – Thêm vào trình liên kết chuyển đổi vào Trình quản lý thẻ của Google
  4. Theo dõi chuyển đổi Google Ads – Không cần thực hiện hành động nào
Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095