Rule #1: Life is supposed to be fun!

Một giám đốc thương hiệu nên theo dõi hoạt động nào sau đây nếu kết quả người này mong muốn là gia tăng mức độ nhận biết thương hiệu cho khách hàng?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Một giám đốc thương hiệu nên theo dõi hoạt động nào sau đây nếu kết quả người này mong muốn là gia tăng mức độ nhận biết thương hiệu cho khách hàng?

  • Bán thêm
  • Ý định mua hàng
  • Giao dịch
  • Thu hồi thương hiệu

Đáp án đúng là: Thu hồi thương hiệu

Giải thích: Nhớ lại thương hiệu giúp bạn đạt được mục tiêu nhận thức. Giám đốc thương hiệu nên theo dõi nó nếu họ muốn nâng cao nhận thức với khách hàng.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095