Rule #1: Life is supposed to be fun!

Jamelle muốn dùng Google Ads để quảng cáo cho trang web của mình. Anh đang cân nhắc sử dụng một trong những chiến lược Đặt giá thầu thông minh mà Google cung cấp. Jamelle có thể sử dụng hai chiến lược Đặt giá thầu thông minh nào cho chiến dịch sắp tới của anh?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Jamelle muốn dùng Google Ads để quảng cáo cho trang web của mình. Anh đang cân nhắc sử dụng một trong những chiến lược Đặt giá thầu thông minh mà Google cung cấp. Jamelle có thể sử dụng hai chiến lược Đặt giá thầu thông minh nào cho chiến dịch sắp tới của anh?

  • Lần hiển thị xem qua
  • Tỷ lệ hiển thị mục tiêu
  • Tối đa hóa số lần nhấp
  • Tối đa hóa lượt chuyển đổi
  • CPC nâng cao

Câu trả lời đúng là: Tối đa hóa lượt chuyển đổiCPC nâng cao

Giải thích: Tối đa hóa chuyển đổi và Nâng cao CPC là hai chiến lược đặt giá thầu thông minh mà Jamelle có thể sử dụng cho các chiến dịch sắp tới của mình.
Đặt giá thầu thông minh là một tập hợp con các chiến lược giá thầu tự động sử dụng công nghệ máy học để tối ưu hóa chuyển đổi hoặc giá trị chuyển đổi trong mọi phiên đấu giá.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095