Rule #1: Life is supposed to be fun!

Sự thành công của cửa hàng thực chuyên bán đồ chơi của Jacob phụ thuộc vào các chỉ số ngoại tuyến, chẳng hạn như lượt ghé thăm cửa hàng thực tế và doanh số tại cửa hàng. Anh ấy nghe nói các loại chiến dịch chuyên biệt có thể giúp mình đạt được các mục tiêu này.

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Sự thành công của cửa hàng thực chuyên bán đồ chơi của Jacob phụ thuộc vào các chỉ số ngoại tuyến, chẳng hạn như lượt ghé thăm cửa hàng thực tế và doanh số tại cửa hàng.
Anh ấy nghe nói các loại chiến dịch chuyên biệt có thể giúp mình đạt được các mục tiêu này. Loại chiến dịch nào có thể giúp Jacob đạt được mục tiêu kinh doanh ngoại tuyến của mình?

  • Hiển thị
  • Khám phá
  • Video
  • Địa phương

Loại chiến dịch địa phương có thể giúp Jacob đạt được mục tiêu kinh doanh ngoại tuyến của mình là nhận được các chỉ số ngoại tuyến cho cửa hàng đồ chơi thực của anh ấy, chẳng hạn như lượt ghé qua cửa hàng và doanh số bán hàng tại cửa hàng.

.

.

.

Câu hỏi khác: Cửa hàng đồ chơi thực tế của Jacob dựa trên các chỉ số ngoại tuyến, chẳng hạn như lượt ghé qua cửa hàng và doanh số bán hàng tại cửa hàng. Anh ấy nghe nói rằng các loại chiến dịch chuyên biệt có thể giúp anh ấy đạt được những loại mục tiêu này. Loại chiến dịch nào có thể giúp Jacob đạt được các mục tiêu kinh doanh ngoại tuyến của mình

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095