Rule #1: Life is supposed to be fun!

Charlie đang cố gắng nâng cao điểm chất lượng của một Quảng cáo tìm kiếm của Google bằng cách cải thiện tỷ lệ nhấp dự kiến (eCTR). Hành động nào sau đây có thể cải thiện tỷ lệ eCTR của Charlie?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Charlie đang cố gắng nâng cao điểm chất lượng của một Quảng cáo tìm kiếm của Google bằng cách cải thiện tỷ lệ nhấp dự kiến (eCTR). Hành động nào sau đây có thể cải thiện tỷ lệ eCTR của Charlie?

  • Giảm giá thầu cho quảng cáo
  • Cải thiện tốc độ trang web của anh ấy
  • Nhân bản quảng cáo nhiều lần
  • Bao gồm các từ khóa trong văn bản quảng cáo của anh ấy

Câu trả lời đúng là: Bao gồm các từ khóa trong văn bản quảng cáo của anh ấy

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095