Rule #1: Life is supposed to be fun!

Francis muốn giải thích cho sếp của mình về những lợi ích khi sử dụng tính năng đặt giá thầu tự động. Hãy ghép các đặc điểm của tính năng đặt giá thầu tự động với những lợi ích tương ứng.

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Francis muốn giải thích cho sếp của mình về những lợi ích khi sử dụng tính năng đặt giá thầu tự động. Hãy ghép các đặc điểm của tính năng đặt giá thầu tự động với những lợi ích tương ứng.

  • Tiết kiệm thời gian – Điều chỉnh giá thầu cho phù hợp với ngữ cảnh riêng của từng người dùng, sử dụng các tín hiệu liên quan có tại thời điểm đấu giá
  • Độ sâu của các tín hiệu được sử dụng và phân tích chéo – Tích hợp nhiều loại tín hiệu và xem xét các tín hiệu mới để đánh giá ý định của người dùng
  • Đặt giá thầu tại thời điểm đấu giá – Theo thuật toán giúp đặt giá thầu thích hợp cho mỗi và mọi cuộc đấu giá
  • Máy học – Giảm bớt sự căng thẳng về nguồn lực tiếp thị bằng cách tự động hóa các tác vụ thủ công hơn
Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095