Rule #1: Life is supposed to be fun!

Quảng cáo bằng Google Ads bắt đầu từ việc tạo ra các chiến dịch dựa trên mục tiêu kinh doanh của bạn. Bạn sẽ chọn loại chiến dịch nào cho từng trường hợp sau?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Quảng cáo bằng Google Ads bắt đầu từ việc tạo ra các chiến dịch dựa trên mục tiêu kinh doanh của bạn. Bạn sẽ chọn loại chiến dịch nào cho từng trường hợp sau?
Ghép nối từng mục với câu trả lời đúng.

  • Những quảng cáo này sẽ hiển thị bên cạnh các kết quả tìm kiếm trên Google và trên các trang web đối tác khác của Google, ví dụ như YouTube, khi người dùng tìm kiếm những sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn cung cấp – Tìm kiếm
  • Những quảng cáo này thúc đẩy mức độ tương tác, lượt cài đặt ứng dụng và mua hàng trong ứng dụng. Chúng xuất hiện trên Mạng tìm kiếm và hiển thị của Google, cũng như trên Google Play và YouTube – Ứng dụng toàn cầu
  • Những quảng cáo này quảng bá sản phẩm của bạn bằng cách cung cấp cho người dùng thông tin chi tiết về những gì bạn đang bán. Chúng xuất hiện trên Google Mua sắm và bên cạnh kết quả tìm kiếm – Mua sắm
  • Những quảng cáo này tự xuất hiện hoặc trong nội dung video phát trực tuyến khác trên YouTube và trên Mạng hiển thị của Google – Video

.

.

.

Câu hỏi khác: Khi quảng cáo bằng Google Ads, bạn sẽ bắt đầu từ việc tạo các chiến dịch dựa trên mục tiêu kinh doanh của mình. Bạn sẽ chọn loại chiến dịch nào cho từng trường hợp sau

Quảng cáo với Google Ads bắt đầu bằng việc tạo các chiến dịch dựa trên mục tiêu kinh doanh của bạn. Bạn sẽ chọn loại chiến dịch nào cho mỗi trường hợp sau đây

Quảng cáo với Google Ads bắt đầu bằng việc tạo chiến dịch dựa trên mục tiêu kinh doanh của bạn. Bạn sẽ chọn loại chiến dịch nào cho mỗi tình huống sau đây

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095