Rule #1: Life is supposed to be fun!

Sử dụng nhiều công cụ khác nhau của Google, Jose đã có thể thu thập thông tin chi tiết về sở thích quần jean ở khu vực Chicago, nơi cửa hàng mới của anh ấy đang mở. Tuy nhiên, anh ấy có kế hoạch mở rộng ra toàn quốc!

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Sử dụng nhiều công cụ khác nhau của Google, Jose đã có thể thu thập thông tin chi tiết về sở thích quần jean ở khu vực Chicago, nơi cửa hàng mới của anh ấy đang mở. Tuy nhiên, anh ấy có kế hoạch mở rộng ra toàn quốc!

  • xu hướng Google
  • Google Correlate
  • Thông tin chi tiết về Google Mua sắm
  • Google Khảo sát

Câu trả lời đúng là: Thông tin chi tiết về Google Mua sắm

Giải thích: Khi bạn thực sự muốn nhờ ai đó làm điều gì đó, thì một lời kêu gọi hành động mang tính quyết định chắc chắn là cách bạn nên đi. Có lý, phải không? Và, nó cũng liên quan đến việc nâng cao thương hiệu.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095