Rule #1: Life is supposed to be fun!

Trong quảng cáo khám phá TrueView của mình, Amir muốn mời mọi người nhấp để xem video trên YouTube của anh ấy về một dự án cải tiến nhà tự làm. Ngôn ngữ kêu gọi hành động cung cấp cho người học lý do gì để hành động?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Trong quảng cáo khám phá TrueView của mình, Amir muốn mời mọi người nhấp để xem video trên YouTube của anh ấy về một dự án cải tiến nhà tự làm. Ngôn ngữ kêu gọi hành động cung cấp cho người học lý do gì để hành động?

  • Tìm hiểu cách tạo bảng
  • Tải xuống cái này
  • Bấm vào đây
  • Bắt đầu bây giờ

Câu trả lời đúng là: Tìm hiểu cách tạo bảng

Giải thích: Khi bạn thực sự muốn nhờ ai đó làm điều gì đó, thì một lời kêu gọi hành động mang tính quyết định chắc chắn là cách bạn nên đi. Có lý, phải không? Và, nó cũng liên quan đến việc nâng cao thương hiệu.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095