Rule #1: Life is supposed to be fun!

Quảng cáo khám phá video TrueView có thể chạy trên:

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Quảng cáo khám phá video TrueView có thể chạy trên:

  • Mạng hiển thị
  • Mạng tìm kiếm và Mạng hiển thị
  • YouTube và Mạng hiển thị
  • YouTube

Câu trả lời đúng là: YouTube và Mạng hiển thị

Giải thích : Quảng cáo Khám phá Video TrueView xuất hiện trên các trang kết quả tìm kiếm video có liên quan đến YouTube; video mở trên trang xem hoặc kênh YouTube, các trang web đối tác video và ứng dụng trên GDN

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095