Rule #1: Life is supposed to be fun!

Steven là giám đốc điều hành quảng cáo tại một công ty phụ tùng ô tô lớn. Anh ấy sử dụng trang Đề xuất Google Ads của mình để giúp anh ấy có các chiến lược tối ưu hóa các chiến dịch Quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm của Google. Có một lý do khiến Steven coi trọng điểm tối ưu hóa là vì điểm này giúp anh ấy có thể làm gì?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Steven là giám đốc điều hành quảng cáo tại một công ty phụ tùng ô tô lớn. Anh ấy sử dụng trang Đề xuất Google Ads của mình để giúp anh ấy có các chiến lược tối ưu hóa các chiến dịch Quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm của Google. Có một lý do khiến Steven coi trọng điểm tối ưu hóa là vì điểm này giúp anh ấy có thể làm gì?

 • Nhận thông tin về xu hướng chung
 • Tập trung vào các từ khóa nhất định
 • Tận dụng tần suất cập nhật hàng ngày mở rộng
 • Áp dụng các đề xuất trên nhiều lớp trong chiến lược quảng cáo của anh ấy

Câu trả lời đúng là: Áp dụng các đề xuất trên nhiều lớp trong chiến lược quảng cáo của anh ấy

.

.

Đáp án khác:

 • Dễ dàng sắp xếp mức độ ưu tiên cho các cơ hội tối ưu hóa khác nhau
 • Nhận thông tin chi tiết về phiên đấu giá theo nhu cầu riêng
 • Nhận thông tin về xu hướng chung
 • Nhận thông tin cập nhật hàng ngày về vị trí trung bình

.

Câu trả lời đúng là: Steven là một giám đốc quảng cáo tại một công ty phụ tùng ô tô lớn. Anh ấy sử dụng trang Đề xuất quảng cáo Google của mình để giúp anh ấy có chiến lược để tối ưu hóa các chiến dịch Quảng cáo tìm kiếm của Google. Một lý do khiến Steven coi trọng điểm tối ưu hóa là vì nó khiến anh ta có thể làm gì?

Steven là giám đốc quảng cáo của một công ty phụ tùng ô tô lớn. Anh ấy sử dụng trang Đề xuất của Google Ads để hỗ trợ cho các chiến lược tối ưu hóa chiến dịch Quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm trên Google.

1 Comment
 • Tugu

  Hi bạn, hôm nay mình gặp 1 đáp án khác như sau
  Dễ dàng sắp xếp mức độ ưu tiên cho các cơ hội tối ưu hóa khác nhau
  Nhận thông tin chi tiết về phiên đấu giá theo nhu cầu riêng
  Nhận thông tin về xu hướng chung
  Nhận thông tin cập nhật hàng ngày về vị trí trung bình
  Cảm ơn bạn!

  7:49 am December 24, 2021 Reply
Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095