Rule #1: Life is supposed to be fun!

Hai câu nào sau đây là đúng về việc sử dụng các phương án nhắm mục tiêu để tối ưu hóa chiến dịch của Google Ads? (Hãy chọn hai đáp án).

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Hai câu nào sau đây là đúng về việc sử dụng các phương án nhắm mục tiêu để tối ưu hóa chiến dịch của Google Ads? (Hãy chọn hai đáp án).

  • Nhắm mục tiêu theo việc làm cho phép bạn chỉ phân phát quảng cáo cho những người làm việc trong một lĩnh vực cụ thể.
  • Nhắm mục tiêu theo nghề nghiệp cho phép các nhà quảng cáo phân phát quảng cáo cho các hộ gia đình với một số lượng người cư trú cụ thể.
  • Nhắm mục tiêu theo thiết bị cho phép bạn tiếp cận khách hàng trên mọi thiết bị: máy tính để bàn, máy tính bảng và điện thoại thông minh.
  • Nhắm mục tiêu theo vị trí cho phép quảng cáo được phân phát ở các vị trí địa lý cụ thể mà bạn chọn.

Câu trả lời đúng là: Nhắm mục tiêu theo thiết bị cho phép bạn tiếp cận khách hàng trên mọi thiết bị: máy tính để bàn, máy tính bảng và điện thoại thông minh.Nhắm mục tiêu theo vị trí cho phép quảng cáo được phân phát ở các vị trí địa lý cụ thể mà bạn chọn.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095