Rule #1: Life is supposed to be fun!

Công cụ lập kế hoạch hiệu suất giúp doanh nghiệp tăng doanh số bằng cách nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Công cụ lập kế hoạch hiệu suất giúp doanh nghiệp tăng doanh số bằng cách nào?

 • Bằng cách chọn các loại quảng cáo mà nhân khẩu học mục tiêu của bạn thấy hấp dẫn nhất
 • Bằng cách dựa vào phản hồi của khách hàng để có vị trí đặt quảng cáo tối ưu
 • Bằng cách giảm giá cho tất cả các quảng cáo sau khi mua giấy phép
 • Bằng cách tối đa hóa số lượng chuyển đổi cho một kịch bản chi tiêu

Câu trả lời đúng là: Bằng cách tối đa hóa số lượng chuyển đổi cho một kịch bản chi tiêu

1 Comment
 • Dịu Nguyễn

  Công cụ lập kế hoạch hiệu suất giúp doanh nghiệp tăng doanh số bằng cách nào?

  Xem xét phản hồi của khách hàng để xác định vị trí đặt quảng cáo tối ưu

  Tăng tối đa số lượt chuyển đổi cho một kịch bản chi tiêu

  Chọn loại quảng cáo hấp dẫn nhất với đối tượng nhân khẩu học mục tiêu

  Chiết khấu cho tất cả quảng cáo sau khi mua giấy phép

  9:28 am November 22, 2021 Reply
Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095