Rule #1: Life is supposed to be fun!

Sophie được giao nhiệm vụ tạo tài sản hình ảnh theo các phương pháp hay nhất dành cho Chiến dịch ứng dụng của Google. Cô muốn đảm bảo chất lượng của vị trí đặt quảng cáo trên tất cả các kênh. Ít nhất thì Sophie phải tải tài sản hình ảnh nào lên?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Sophie được giao nhiệm vụ tạo tài sản hình ảnh theo các phương pháp hay nhất dành cho Chiến dịch ứng dụng của Google. Cô muốn đảm bảo chất lượng của vị trí đặt quảng cáo trên tất cả các kênh. Ít nhất thì Sophie phải tải tài sản hình ảnh nào lên?

  • Ít nhất hai hình ảnh ngang có hình mờ của biểu trưng ứng dụng.
  • Ít nhất hai hình ảnh chân dung có hình mờ của biểu trưng ứng dụng.
  • Ít nhất hai hình ảnh chân dung không có bất kỳ văn bản hoặc biểu trưng xếp chồng nào.
  • Ít nhất hai hình ảnh ngang không có bất kỳ văn bản hoặc biểu trưng xếp chồng nào.

Câu trả lời đúng là: Ít nhất hai hình ảnh ngang không có bất kỳ văn bản hoặc biểu trưng xếp chồng nào.

Giải thích: Để đảm bảo vị trí trên tất cả các kênh, hãy tải lên ít nhất hai hình ảnh ngang mà không có bất kỳ văn bản hoặc biểu trưng xếp chồng nào.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095