Rule #1: Life is supposed to be fun!

Đâu là 3 giải pháp theo dõi dành cho Chiến dịch ứng dụng của Google?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Đâu là 3 giải pháp theo dõi dành cho Chiến dịch ứng dụng của Google?

  • Google App Analytics dành cho nhà quảng cáo, đối tác phân bổ ứng dụng, theo dõi chuyển đổi trên Google Play.
  • Google App Analytics cho nhà quảng cáo, giải pháp theo dõi không dùng mã bằng Google Play, các đối tác phân bổ trang web.
  • Google Analytics cho Firebase, đối tác phân bổ ứng dụng, Google Ads Analytics.
  • Google Analytics cho Firebase, đối tác phân bổ ứng dụng, theo dõi không cần mã với Google Play.

Câu trả lời đúng là: Google Analytics cho Firebase, đối tác phân bổ ứng dụng, theo dõi không mã với Google Play.

Giải thích: Đối với Chiến dịch ứng dụng của Google, ba giải pháp theo dõi là Google Analytics cho Firebase, đối tác phân bổ ứng dụng, theo dõi không mã với Google Play.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095