Rule #1: Life is supposed to be fun!

Mặc dù đo lường trên ứng dụng và web là công việc đầy khó khăn nhưng lại cần thiết để hiểu rõ hành vi trên nhiều nền tảng. 2 giải pháp mà Google cung cấp để giúp loại bỏ khó khăn khi đo lường ứng dụng và web là gì?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Mặc dù đo lường trên ứng dụng và web là công việc đầy khó khăn nhưng lại cần thiết để hiểu rõ hành vi trên nhiều nền tảng. 2 giải pháp mà Google cung cấp để giúp loại bỏ khó khăn khi đo lường ứng dụng và web là gì?

  • Báo cáo nền tảng SDK Google Ads
  • Báo cáo đa nền tảng trong Google Analytics
  • Thuộc tính web và ứng dụng trong Google Analytics
  • Liên kết sâu

Câu trả lời đúng là: Thuộc tính web và ứng dụng trong Google Analytics Liên kết sâu

Giải thích: Google cung cấp hai giải pháp để giúp thu hẹp khoảng cách đo lường giữa ứng dụng và web: (1) liên kết sâu và (2) Thuộc tính web + ứng dụng trong Google Analytics.

.

.

.

Đâu là 2 giải pháp mà Google cung cấp để giúp loại bỏ khó khăn khi đo lường ứng dụng và web

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095