Rule #1: Life is supposed to be fun!

Số liệu nào sau đây cho biết số lần quảng cáo của bạn được hiển thị?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Số liệu nào sau đây cho biết số lần quảng cáo của bạn được hiển thị?

  • Số lần nhấp chuột
  • CTR
  • Số lần xem trang
  • Lượt truy cập
  • Số lần hiển thị

Câu trả lời Đúng là: Số lần hiển thị

Giải thích: Tần suất quảng cáo của bạn được hiển thị. Một lần hiển thị được tính mỗi khi quảng cáo của bạn được hiển thị trên trang kết quả tìm kiếm hoặc trang web khác trên Mạng Google.

Bạn có thể đọc thêm tại đây: https://support.google.com/adwords/answer/6320?hl=vi

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095