Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn xuất bản các bài báo của nhiều tác giả khác nhau trên trang web của bạn. Bạn muốn tạo một báo cáo hiển thị tổng số lượt xem trang của mỗi tác giả.

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn xuất bản các bài báo của nhiều tác giả khác nhau trên trang web của bạn. Bạn muốn tạo một báo cáo hiển thị tổng số lượt xem trang của mỗi tác giả.

  • Chú thích
  • Báo cáo tùy chọn
  • Phân đoạn
  • Analytics thông minh
  • Mở rộng thứ nguyên

Câu trả lời đúng là: Mở rộng thứ nguyên

Giải thích: Nhập dữ liệu cho phép bạn kết hợp dữ liệu được tạo bởi hệ thống kinh doanh ngoại tuyến của bạn với dữ liệu trực tuyến do Google Analytics thu thập. Điều này có thể giúp bạn tổ chức, phân tích và hành động dựa trên chế độ xem dữ liệu thống nhất này theo những cách phù hợp hơn với nhu cầu kinh doanh cụ thể và duy nhất của bạn. Ví dụ: với tư cách là nhà xuất bản web, bạn có thể kết hợp các lần truy cập do Google Analytics thu thập với các thứ nguyên dữ liệu được xuất từ ​​hệ thống CMS và CRM của bạn để phân tích những đóng góp tương đối của các tác giả cho trang web của bạn.

Bạn có thể đọc thêm tại đây: https://support.google.com/analytics/answer/3191589?hl=vi

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095