Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn cần ngay lập tức tìm hiểu xem mọi người có đang xem nội dung mới mà bạn vừa thêm vào ngày hôm nay hay không. Điều nào sau đây sẽ hữu ích nhất?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn cần ngay lập tức tìm hiểu xem mọi người có đang xem nội dung mới mà bạn vừa thêm vào ngày hôm nay hay không. Điều nào sau đây sẽ hữu ích nhất?

  • Chú thích
  • Thời gian thực
  • Cảnh báo tình báo
  • Kích thước phụ

Câu trả lời Đúng là: Thời gian thực

Giải thích: Thời gian thực cho phép bạn theo dõi hoạt động khi nó xảy ra trên trang web hoặc ứng dụng của bạn. Các báo cáo được cập nhật liên tục và mỗi lần truy cập được báo cáo vài giây sau khi nó xảy ra. Ví dụ: bạn có thể xem hiện có bao nhiêu người trên trang web của mình, họ đang tương tác với những trang hoặc sự kiện nào và những chuyển đổi mục tiêu nào đã xảy ra.

Bạn có thể đọc thêm tại đây: https://support.google.com/analytics/answer/1638635?hl=vi

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095