Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn muốn xem tỷ lệ chuyển đổi cho các lượt truy cập Windows đến từ London. Bạn cần chọn kích thước nào sau đây?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn muốn xem tỷ lệ chuyển đổi cho các lượt truy cập Windows đến từ London. Bạn cần chọn kích thước nào sau đây?

  • Thành phố và Tỷ lệ Chuyển đổi Mục tiêu làm thứ nguyên phụ
  • Hệ điều hành và Thành phố như một thứ nguyên phụ
  • Tỷ lệ chuyển đổi mục tiêu và Thành phố làm thứ nguyên phụ
  • Bất kỳ ai trong số các tùy chọn này.

Đáp án đúng là: Hệ điều hành và Thành phố như một thứ nguyên phụ

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095