Rule #1: Life is supposed to be fun!

Phân đoạn nào sau đây sẽ là phân đoạn hợp lệ để xem xét sử dụng để phân tích mẫu lưu lượng truy cập trong dữ liệu của bạn?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Phân đoạn nào sau đây sẽ là phân đoạn hợp lệ để xem xét sử dụng để phân tích mẫu lưu lượng truy cập trong dữ liệu của bạn?

  • Lưu lượng truy cập theo kênh tiếp thị
  • Giao thông theo địa lý
  • Lưu lượng truy cập theo thời gian trong ngày
  • Lưu lượng truy cập theo danh mục thiết bị
  • Tất cả những câu trả lời này là chính xác

Đáp án đúng là: Tất cả những câu trả lời này là chính xác

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095