Rule #1: Life is supposed to be fun!

Siona cần đảm bảo rằng quảng cáo của cô ấy đang nhận được số lần hiển thị tối thiểu trên đầu trang. Siona sẽ sử dụng loại chiến lược đặt giá thầu tự động nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Siona cần đảm bảo rằng quảng cáo của cô ấy đang nhận được số lần hiển thị tối thiểu trên đầu trang. Siona sẽ sử dụng loại chiến lược đặt giá thầu tự động nào?

  • Tối đa hóa số lần nhấp
  • Lợi tức mục tiêu trên chi tiêu quảng cáo (ROAS mục tiêu)
  • Giá mỗi chuyển đổi mục tiêu (tCPA)
  • Tỷ lệ hiển thị mục tiêu

Câu trả lời đúng là: Tỷ lệ hiển thị mục tiêu

Siona cần sử dụng chiến lược đặt giá thầu tự động Tỷ lệ hiển thị mục tiêu để đảm bảo quảng cáo của cô ấy nhận được số lần hiển thị tối thiểu trên đầu trang.

.

.

.

Siona cần đảm bảo quảng cáo của mình nhận được số lượt hiển thị tối thiểu ở phía trên cùng của trang. Siona sẽ sử dụng loại chiến lược đặt giá thầu tự động nào

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095